xs
xsm
sm
md
lg

กรมทางหลวงชนบทยึดมาตรการ 777 ยกกำลังสาม คุมเข้ม 36 เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ สำหรับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้การรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก" เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ กรมทางหลวงชนบทได้มีมาตรการในการดำเนินการแต่ละช่วง ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 2561)
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร
- โครงการก่อสร้างหรือบูรณะ ถนนและสะพาน วางแผนการทำงานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล พร้อมเตรียมความพร้อมคืนผิวจราจร
- ตรวจสอบระบบสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน

ช่วงคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562)
- โครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อย พร้อมหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล
- จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นสำคัญ
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 และวิทยุสื่อสาร
- จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าเก็บข้อมูล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านจราจร
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือตั้งหน่วยบริเวณที่เสี่ยงอันตราย
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562)
- รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงคุมเข้มข้น
- เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทได้กำหนด 36 เส้นทางควบคุมเข้มข้น ตามมาตรการ 777 ยกกำลังสาม ของกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมโดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้ายเตือน กรวย ไฟวับวาบ และเต็นท์เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมความเร็ว และกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ ในจุดเสี่ยงจุดอันตราย พร้อมจัดชุดลาดตระเวนในสายทางตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งประสานตำรวจภูธรในพื้นที่ในการกวดขันวินัยจราจร และจับกุมผู้ฝ่าฝืน พรบ.จราจรทางบก

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง