xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยพอใจการขับเคลื่อนโครงการ"ไทยนิยมยั่งยืน"ภาพรวมดีเกินคาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" เพื่อพัฒนาประเทศ ว่า ช่วงแรกของการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนในรอบปี 2561 เป็นช่วงของการลงพื้นที่โดยทีมขับเคลื่อนตำบล เพื่อสำรวจความต้องการจากพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกัน ก็นำความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป แต่โดยภาพรวมถือว่าการดำเนินกิจกรรมดีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้มีความรู้และมีความพร้อมในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ตลอดจนสินค้าโอทอปของหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ