xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายปี 61 แล้วกว่า 2 พันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม -10 ธันวาคม 2561 พบว่า มีผู้ป่วยแล้ว 2,143 ราย จาก 13 จังหวัด แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราส่วนผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ สงขลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต และปัตตานี
ขณะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ คาดว่า ช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย