xs
xsm
sm
md
lg

พม.เปิดประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์คนหูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์คนหูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับภูมิภาคเอเชีย คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมประชุม
นางสาวอุษณี เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์หูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย กำหนดจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านคนหูหนวกแต่ละประเทศให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม