xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ บึงกาฬเตรียมชง ครม.พัฒนา ศก.-สังคมกลุ่มจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า จังหวัดบึงกาฬ เตรียมเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด ต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 โดยเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ยกระดับการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอการพัฒนาแหล่งน้ำหนองน้ำธรรมชาติ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และนำสู่การพัฒนาการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิต ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัวทดแทนการปลูกยางพาราในสัดส่วนที่รัฐบาลส่งเสริม