xs
xsm
sm
md
lg

อุทกภัยที่บางสะพานน้อยคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของ 3 ตำบล ในอำเภอบางสะพานน้อยคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบ 250 ครัวเรือน 785 คน ถนนเสียหาย 6 สาย วัด 2 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ส่วนพืชผลทางการเกษตรกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
สำหรับอุทกภัยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 ในรอบปีนี้แล้ว