xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ ญี่ปุ่นผ่านร่าง ก.ม.อนุญาตแรงงานต่างชาติเข้าทำงานในประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ เพื่อเปิดทางให้แรงงานต่างชาติหลายแสนคนเข้ามาอาศัยและทำงานในญี่ปุ่นได้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และจำนวนผู้สูงวัยมีมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมีนโยบายไม่เปิดรับแรงงานจากภายนอก และพยายามแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนให้จ้างแรงงานหญิง รวมถึงใช้หุ่นยนต์ แต่ไม่สามารถทดแทนแรงงานคนได้ ส่วนภาคธุรกิจ ที่ได้รับการผ่อนปรนข้อบังคับในการขอวีซ่าให้แรงงานต่างชาติ ประกอบด้วย ธุรกิจการก่อสร้าง การพยาบาล การเกษตร คมนาคม และการท่องเที่ย