xs
xsm
sm
md
lg

กกต.จัดอบรม พนง.ผู้มีอำนาจสืบสวนฯ 15 จว.ภาคใต้ รับมือเลือก ส.ว.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ กกต.แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนพื้นที่ภาคใต้ 15 จังหวัด รวม 100 คน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกระบวนการการทำหน้าที่ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก ส.ว.ให้เป็นไปโดยสุจริต และยุติธรรม