xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีคณะ ปธน.แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิลอราด ดอดิก (Mr.Milorad Dodik) นายเชลีโค คอมชิช (Mr.Zeljko Komsic) และนายเซฟิก จาเฟโรวิช (Mr.Sefik Dzaferovic) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทสไทยและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร