xs
xsm
sm
md
lg

เมืองคอนประกาศ 7 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศให้ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.นบพิตำ อ.พรหมคีรี อ.หัวไทร อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง และ อ.สิชล เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัยและวาตภัย) โดยมีพื้นที่ประสบภัย 40 ตำบล 313 หมู่บ้าน 33,185 ครัวเรือน 90,284 คน
เบื้องต้น ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและทำการสำรวจความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป