xs
xsm
sm
md
lg

แนะเลี่ยงจราจร ถ.วังหลัง เคลื่อนขบวนแห่งานลอยกระทงพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เฟซบุ๊กเวชระเบียนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ประชาสัมพันธ์เลี่ยงการจราจรในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เนื่องจากจะมีการเคลื่อนขบวนแห่งานลอยกระทง บริเวณถนนวังหลัง ตั้งแต่ประตูอุบัติเหตุ (1) ถึงประตูวังหลัง (8) ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเบี่ยงสะพานอรุณอมรินทร์ เข้าประตูด้านหลังโรงพยาบาล (7) แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้