xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ ( 19 พ.ย.) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูเวียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน
กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นายสัญชาติ สุขบิดา อายุ 48 ปี คนไข้ป่วยติดเตียง ครอบครัว นางเสริม สีดาคาน อายุ 86 ปี ผู้ยากไร้ และครอบครัวนายผล ราชพันนา อายุ 79 ปี ผู้ยากไร้ ราษฎรตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว