xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้ยกเลิกใช้สำเนาบัตร ปชช. -ทะเบียนบ้านใช้ติดต่อราชการแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมป่าไม้ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน สำหรับใช้ติดต่อราชการแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากกรมป่าไม้ โดยกำชับห้ามพนักงาน นายทะเบียน ข้าราชการ เรียกสำเนาที่เข้ามายื่นเรื่องขออนุญาต โดยให้แสดงเพียงบัตรประจำตัว