xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนคณะครู-นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 38

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้( 11 พ.ย.) เวลา 08.20 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนราชกรูดวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อรองรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 305 คน เป็นนักเรียนประเภทไป – กลับ จำนวน 184 คน นักเรียนประจำ 121 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 24 คน ครูอัตราจ้าง 24 คน ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน รวม 62 คน