xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กต.ปฏิเสธตั้งแง่องค์กร ตปท.ขอสังเกตการณ์เลือกตั้งในไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธถึงการตั้งแง่ต่อองค์กรต่างประเทศที่ต้องการเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งของประเทศไทย โดยระบุว่าไม่มีความจำเป็น และหากมามากถึง 200 นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ทั้งนี้ ย้ำว่า คนไทยจัดการเองได้ ส่วนสถานทูตประเทศต่าง ๆ ในไทย สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ไม่มีข้อห้าม