xs
xsm
sm
md
lg

รองเลขาฯ ป.ป.ช.พบ"วิษณุ"ถกปมยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อม นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ป.ป.ช.และคณะ เข้าพบกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือกรณีปัญหาข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายที่มีต่อประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาจะมีผลออกมาอย่างไร ต้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งชุดเป็นผู้พิจารณา