xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พลังงานยันประมูลสำรวจปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ-บงกชโปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า การเปิดซองข้อเสนอ 4 ซอง ของผู้ที่ยื่นประมูลขอสิทธิ์และสำรวจปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชผ่านคุณสมบัติ โดยคาดว่าจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ประกาศผลและเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในสิ้นปี 2561 นี้
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ย้ำว่า การประมูลดังกล่าว มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน
ส่วนกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ในรอบ16 เดือนนั้น ยังไม่ได้รับรายงานจาก กกพ.โดยจะมีการสอบถามในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.อีกครั้ง แต่เชื่อว่า กกพ.ชุดนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการปรับขึ้น