xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว 8 รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องมีรักษาการแทนระหว่างรอแต่งตั้งผู้บริหาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ จากเดิมจะมีรักษาการระหว่างรอการแต่งตั้งผู้บริหาร ซึ่งมีปัญหาเรื่องนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการแก้ข้อบังคับให้รักษาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ติดขัดเรื่องการทำงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน องค์การสวนพฤกษศาสตร์