xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงเตรียมแจงการเสนอ'ปลากัด'เป็นสัตว์น้ำประจำชาติก่อนส่ง ครม.เห็นชอบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง เข้าชี้แจงแก่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หลังจากที่ได้ส่งหนังสือเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประชำชาติ ถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญกรมประมงจะอธิบายทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นของประเทศไทยมาแต่โบราณ โดยทางประวัติศาสตร์นั้นมีทั้งหลักฐานและเอกสารที่พบว่า คนสยามเลี้ยงปลากัดมาเนิ่นนาน มีประเพณีแข่งขันกัดปลา ส่วนทางวิทยาศาสตร์พบว่า มีนักวิทยาศาตร์ยุโรปมาเก็บตัวอย่างปลากัดจากแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยในทางวิทยาศาสตร์นั้น หากมีการเก็บตัวอย่างพืชหรือสัตว์จากที่ใดเป็นที่แรก ถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง ซึ่งต่อมามีการจำแนกชนิด แล้วตั้งชื่อปลากัดที่เก็บตัวอย่างไปว่า Siamese Fighting Fish ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Betta splendens

ส่วนข้อซักถามของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่ว่า ปลากัดไทยแต่ดั้งเดิมจะมีครีบสั้น หางสั้น ส่วนในปัจจุบันครีบยาว หางยาวนั้น เป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ ทางนักวิชาการกรมประมงได้เตรียมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับตอบประเด็นนี้แล้วว่า ปลากัดที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติแต่โบราณมีครีบสั้น หางสั้น แต่เมื่อถูกจับมาเลี้ยงในพื้นที่แคบๆ จึงวิวัฒนาการจนมีครีบยาว หางยาว ซึ่งใช้เวลาหลายปีจากการเพาะพันธุ์หลายรุ่น

ทั้งนี้ ในการชี้แจงของกรมประมงในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) หากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติต้องการหลักฐานและเอกสารใดเพิ่มเติม กรมประมงพร้อมจัดส่งมาประกอบการพิจารณา ซึ่งหากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเห็นด้วยว่าปลากัดเป็นปลาประจำถิ่นของไทย จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยต่อไป