xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มอง"ประเทศกูมี"เป็นแค่เพลงสะท้อนสังคม/การเมืองไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,259 คน จากทั่วประเทศ ต่อเพลง "ประเทศกูมี" โดยผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.14 ระบุว่า ไม่เคยฟัง/ดูคลิปเพลง "ประเทศกูมี" ขณะที่ร้อยละ 41.86 ระบุว่า เคยฟัง/ดูคลิปเพลง "ประเทศกูมี" โดยในส่วนของผู้ที่ระบุว่าไม่เคยฟัง/ดูคลิป พบว่า ร้อยละ 8.34 ระบุว่า อยากฟังมาก ร้อยละ 12.43 ระบุ ค่อนข้างอยากฟัง ร้อยละ 28.55 ระบุ ไม่ค่อยอยากฟัง และร้อยละ 50.68 ระบุว่า ไม่อยากฟังเลย

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่เคยฟัง/ดูคลิปเพลง "ประเทศกูมี" ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 51.61 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่แค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคม/การเมืองไทย รองลงมา ร้อยละ 39.66 ระบุ เป็นแค่บทเพลงที่เสียดสีสังคม/การเมือง เพลงหนึ่งเท่านั้นเอง ร้อยละ 18.41 ระบุว่า เป็นแนวเพลง RAP จะใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ร้อยละ 10.82 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ร้อยละ 7.78 ระบุว่า เนื้อหาของเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สร้างความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 6.45 ระบุว่า เนื้อหาของเพลง/คลิปเพลงมีนัยทางการเมืองแอบแฝง ร้อยละ 3.61 ระบุว่า เป็นการไม่เหมาะสมที่จะมีภาพคล้ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในคลิปเพลง และร้อยละ 2.28 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านเผด็จการ

ส่วนความรู้สึกของผู้ที่เคยฟัง/ดูคลิปเพลง "ประเทศกูมี" ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 53.70 ระบุว่า รู้สึกเฉยๆ กับเพลงนี้ รองลงมา ร้อยละ 30.93 ระบุว่า รู้สึกชอบเพลงนี้ และร้อยละ 15.37 ระบุว่า รู้สึกไม่ชอบเพลงนี้