xs
xsm
sm
md
lg

กกต.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และซักซ้อมแนวทางให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจสำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการ กกต. ประกอบด้วย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ซึ่ง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. มอบหมายให้ นายสันทัด ทำหน้าที่แทน