xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ประชุม นบข.สั่งหน่วยงานหามาตรการรับการแข่งขันตลาดข้าวโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 5/2561 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุม ว่า สถานการณ์ข้าวของไทยขณะนี้ต้องดูในเรื่องคุณภาพ เมื่อเทียบกับคุณภาพข้าวของประเทศต่างๆ ที่ผลผลิตออกมาในรอบนี้ ดังนั้นไทยต้องปรับมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับการแข่งขันในตลาดโลกให้ได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลการผลิตของชาวนา รวมทั้งให้กำลังใจในการผลิต

ขณะที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเสนอต่อที่ประชุม ถึงการพิจารณาการคำนวณมูลค่าความเสียหายของข้าวสารในสตอกรัฐบาลปริมาณ 17.76 ล้านตันใหม่