xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคสั่งเข้มห้ามขายน้ำเมาวันออกพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นวันออกวันพรรษา เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านสายด่วน 1422