xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเล็งผลักดัน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นขุนเขาแห่งกล้วยไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์และจัดแสดงกล้วยไม้ป่าแม่ฮ่องสอน

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ต.หมอกจำแป๋ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่บนพื้นที่สูง รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเป้าหมาย มีฐานเรียนรู้ 12 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น มีกิจกรรมการผลิตและขยายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น การนำกล้วยไม้กับคืนสู่ป่า การพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้าและฝึกอบรมเกษตรกร ฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์บนที่สูง มีการเลี้ยงแกะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การผลิตลูกแกะ มีผลิตภัณฑ์จากขนแกะและรกแกะรวมทั้งการเลี้ยงม้า

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์และจัดแสดงกล้วยไม้ป่าระดับโลก พร้อมจะผลักดันให้เป็น Orchid Mountain หรือขุนเขาแห่งกล้วยไม้ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกล้วยไม้เดินทางมาท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอนมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้แก่ชาวแม่ฮ่องสอน

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปบ้านรักไทย ซึ่งเป็นชุมชนจีนยูนนานและแหล่งผลิตชาแหล่งใหญ่ของ จ.แม่ฮ่องสอน มีอ่างเก็บน้ำอยู่กลางหุบเขา ท่ามกลางบ้านดินในไร่ชา และมีกำแพงเมืองจีนจำลอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ