xs
xsm
sm
md
lg

“อัศวิน”ยัน กทม.จะไม่เข้าไปบริหารจัดการกิจการหอศิลป์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า ผมอยากให้ทุกท่านแยกกรณีหอศิลป์ฯ ออกเป็น 2 ประเด็น

ประเด็นแรก การยึดหอศิลป์ฯ กลับมาบริหารจัดการเองนั้น จบไปแล้วตั้งแต่หลายเดือนก่อน ตามความเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง ณ วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่า กทม.จะไม่เข้าไปบริหารจัดการใดๆ ในกิจการของหอศิลป์ฯ แน่นอน

ส่วนประเด็นเรื่องการให้งบฯ อุดหนุน ไม่ใช่ว่า กทม.ไม่ให้ แต่เราให้ไม่ได้ทั้งๆ ที่ก็ได้พยายามแล้วถึง 3 ครั้ง โดยได้ขอบรรจุเข้าวาระงบประมาณประจำปี ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครคือ

ครั้งที่ 1 เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯหมวดเงินอุดหนุน แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน

ครั้งที่ 2 เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯ หมวดรายจ่ายอื่น แต่คณะกรรมการวิสามัญของสภาฯ มีมติว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย และขัดต่อสัญญาให้สิทธิ

และครั้งที่ 3 เสนอเข้าวาระขอแปรญัตติฯ แต่ยังคงไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เนื่องจากได้รับข้อทักท้วงในประเด็นด้านกฎหมาย

ที่เป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ใช้บังคับเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อสภา กทม.บัญญัติเป็นงบฯ ประจำปีต่อไป

ทั้งนี้ หากหอศิลป์ฯ ต้องการงบอุดหนุนจาก กทม.จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย