xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบตั้งคลังสมอง รวบรวมนักวิจัยไทย-เทศ ศึกษานโยบายรองรับ ศก.ยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการตั้งมูลนิธิสุริยานุวัฒน์ เป็นหน่วยงานลูกในสังกัด สศช. แต่ไม่ได้เป็นส่วนราชการ หวังให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับนักวิจัยคลังสมอง ผลักดันให้ สศช. เป็นองค์กรคลังสมอง (Excellent Think Tank) ของประเทศ เพื่อรวบรวมนักวิจัยระดับมันสมองของประเทศทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันศึกษาวิจัยการออกนโยบายสาธารณะระดับประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อออกมาตรการ กฎหมายให้ทันกระแสโลก เช่น การผลิตรถไฟฟ้าไร้คนขับออกมาวิ่งตามท้องถนน หากเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ ทั้งเจ้าของรถ เจ้าของแอปพลิเคชัน คนเรียกรถมารับ บริษัทประกัน เพราะไม่มีคนขับอยู่ในรถ โลกยุคใหม่สื่อสารด้วยออนไลน์ ดิจิทัล การซื้อขายแลกเปลี่ยนล้ำยุคไปมาก นักวิจัยเศรษฐศาสตร์จึงต้องตามให้ทันเหตุการณ์ในอนาคต

นายทศพร กล่าวว่า การนำข้อมูล Big Data จากทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์พฤติกรรม อาชีพ ความเป็นอยู่ เพื่อออกมาตรการมาดูแลช่วยเหลือให้ถูกจุดตรงกลุ่มมากที่สุด หวังลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างตอบโจทย์ ด้วยการทดลองนโยบายในกระบะทราย (Sand Box) จากปัญหาที่เริ่มพบเจอในปัจจุบัน เช่น การลดมลภาวะ การลดใช้พลาสติก หากศึกษาได้ผลสรุป จึงนำเสนอรัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมดูแล นักวิจัยที่มาอยู่ในมูลนิธิจึงต้องมองในเชิงรุก หัวก้าวหน้า คาดการณ์อนาคต เพื่อรับมือได้อย่างทันการณ์

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปี 2562-2565 วงเงินเบื้องต้น 1,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคมนี้