xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมเรียกทูต พณ.ประชุมประเมินสถานการณ์การค้า ก่อนปรับเป้าส่งออกปี 61

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์จะเรียกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) กลับมาประชุมเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกของประเทศไทย ทั้งในส่วนของสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการส่งออกต่างๆ ก่อนที่จะมีการประเมินปรับเป้าหมายการส่งออกของประเทศปี 2561 ซึ่ง สนค. เชื่อว่าการส่งออกจะขยายตัวเกินกว่าร้อยละ 9 มากกว่าเป้าหมายเดิมที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8