xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานขยายสนามบินตรังรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง ว่า ได้มอบให้กรมท่าอากาศยานดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากปัจจุบันรองรับได้ 300 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบท่าอากาศยาน และภายในอาคารผู้โดยสารให้สวยงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และจัดบริการระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับในเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นายอาคม กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่าขณะนี้กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างดำเนินการขยายอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณผู้โดยสารขาออกให้เพิ่มขึ้นอีก 3,000 ตารางเมตร จากเดิมมีพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2562 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 600 คนต่อชั่วโมง รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขยายทางวิ่ง (รันเวย์) จากปัจจุบัน 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร และโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ