xs
xsm
sm
md
lg

ตรังเผยยังมีฝน 40% เตือนชาวสวนระวังโรคพืชระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดตรัง คาดการณ์ว่ายังคงมีฝนตกประมาณ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ซึ่งฝนที่ตกในระยะนี้จะทำให้สภาพอากาศชื้น อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรชาวสวนระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง กาแฟ และยางพารา โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในบริเวณสวนและดูแลทรงพุ่มให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่มป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำตรังบริเวณพื้นที่ตำบลบางรัก ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ มีปริมาณน้ำมาก ในขณะที่ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ