xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คลังแนะ กนง.ไม่ควรรีบขึ้น ดบ. หากกังวลเงินบาทแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 1.50 แต่มีเสียงเห็นต่างมากขึ้น ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจมีการปรับขึ้นในรอบเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งมองว่า กนง.มีอิสระในการตัดสินใจ แต่หากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้องดูจังหวะที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อประเทศ เพราะอาจจะทำให้มีเงินไหลเข้ามากขึ้น หรือเงินเฟ้ออาจจะไม่เข้ากรอบ โดยหาก กนง.กังวลเรื่องเงินบาทแข็งค่า และสงครามการค้า ไม่ควรรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้