xs
xsm
sm
md
lg

14-17 ก.ย. ปิดจราจรหน้าสนามบินดอนเมือง เวลา 22.00-04.00 น.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง แจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรง เป็น 3 ช่องจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าว เนื่องจากลักษณะเส้นทางที่มีอยู่เดิมเป็นคอขวดนั้น โดยกำหนดแล้วเสร็จประมาณสิ้นสุดตุลาคม 2561 ในการนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จะปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก  บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน งามวงศ์วาน – ดอนเมือง ที่ กม.24+279 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.ย. 61 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าสนามบินดอนเมือง โดยถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าจะทำการปิดช่องทางหลักชั่วคราว ระหว่าง กม. 24+000 – 24+300 ให้เบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักขาออกแทน และถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกจะทำการปิดช่องทางหลักชั่วคราว ระหว่าง กม. 24+000 – 24+300 ให้ใช้ช่องทางคู่ขนานขาออกหน้าวัดดอนเมืองแทน  

นอกจากนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ที่กม.24+279 จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้สะพานลอยคนเดินข้ามชั่วคราว (หน้าวัดดอนเมือง) ระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อทำการทุบรื้อ และยกวางคานสะพานลอยคนเดินข้ามใหม่ โดยให้ใช้สะพานลอยคนเดินข้ามที่โรงแรมอมารีแทน 

ทั้งนี้ หากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หรือต้องการแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง