xs
xsm
sm
md
lg

มาเลย์เตรียมยกเว้นภาษี SST กลุ่มผู้ค้าข้าว หลังถูกร้องเพิ่มต้นทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายลิม กวน เอ็ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซีย เปิดเผยว่า ถุงพลาสติกที่กลุ่มผู้ค้าส่งและจำหน่ายใช้บรรจุข้าว จะถูกยกเว้นจากการคิดภาษีการขายและบริการ หรือ เอสเอสที ตามการร้องขอจากกลุ่มผู้ค้าส่งและจำหน่าย เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการจำหน่ายข้าว หลังจากกลุ่มผู้ค้าส่งและจำหน่าย ระบุว่า เสียค่าถุงพลาสติกบรรจุข้าวเกือบ 1 ล้านริงกิต