xs
xsm
sm
md
lg

รมว.วธ.เปิดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ที่ลำปาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามที่ มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 10,000 คน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในจังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 25 บูท มีการแสดงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วม การแสดงบนเวทีละครเล้กโจหลัยส์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ นิทรรศการเรือนไทย สาธิตช่างสิบหมู่ กิจกรรมวาดภาพ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถนำบุตรหลานของท่านมาเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง