xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ให้ "กุลิศ สมบัติศิริ" ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561