xs
xsm
sm
md
lg

สปส.ตั้งเป้าดึงผู้ประกันตนเข้าระบบเพิ่ม 2-3 ล้านคนในปี 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครบรอบ 28 ปี ว่า ก้าวต่อไปของ สปส.คือเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนเข้ามาในระบบให้มากขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ประกันตนประมาณ 15 ล้านคน ส่วนแรงงานนอกระบบซึ่งมี 22 ล้านคน ตั้งเป้าว่าปี 2562 ต้องมีผู้ประกันตนเพิ่มอีก 2-3 ล้านคน ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนความคืบหน้าการปรับเพดานอัตราการจ่ายเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท หรือเก็บจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่จะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ประกันตนด้วยว่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้ประกันตน