xs
xsm
sm
md
lg

เอกชน 27 รายยื่นซองประมูลข้าวสตอกรัฐบาลล็อตสุดท้าย

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineบรรยากาศการการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสตอกของรัฐบาลเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2 ปี 2561 จำนวนกว่า 245,000 ตัน ซึ่งเปิดให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. วันนี้ (27 ส.ค.) พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการจำหน่ายข้าวสาร อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีผู้มารับคิวทั้งสิ้น 28 ราย

ทั้งนี้ หลังจากปิดรับการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองฯ ประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนจำนวน 27 ราย ไม่ยื่น 1 ราย ซึ่งกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเงื่อนไข TOR และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและจะมีสิทธิ์เข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป