xs
xsm
sm
md
lg

รมช.มหาดไทยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองลาดพร้าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานกิจกรรม On Ground : คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นบริเวณชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน หลังจากรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบชุมชนริมคลอง ควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยลดปัญหาความแออัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าว พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว 11 หลังคาเรือน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 47 หลังคาเรือน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 106 ครัวเรือน และยังติดตามความคืบหน้าการพัฒนาก่อสร้างบ้านของชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่นด้วย ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 หลังคาเรือน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 73 ครัวเรือน โดยทั้งสองโครงการกำหนดจะเดินหน้าก่อสร้างให้ครบภายในปี 2562 ขณะที่ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีความคืบหน้าทั้งโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 40

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลาดพร้าว และการจัดระเบียบชุมชนริมคลอง จะครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต เพื่อร่วมป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนรองรับประชาชนในชุมชนที่ต้องรื้อย้ายบ้านออกจากแนวโครงการก่อสร้างเขื่อน และยังพบมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบถึงเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและให้โครงการแล้วเสร็จได้ในปีหน้าต่อไป

นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีมอบทะเบียนบ้านให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศและชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงมีการแสดงเพื่อสร้างความสุขให้กับคนในขุมชนด้วย ทั้งการแสดงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าบริการตรวจสายตา และบริการตัดผมฟรี