xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคยังเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเมืองนอร์ธกีวู ซึ่งเป็นการระบาดระลอกที่ 2 ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ว่า ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือและการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ประเทศดีอาร์ คองโก ว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเมืองนอร์ธกีวู จำนวน 57 ราย และเสียชีวิตแล้ว 41 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้า 14 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย