xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ จัดทำแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับ 12 เตรียมชง ครม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 12 ซึ่งเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะที่เกิดขึ้นหลังจากระบวนการผลิต มาเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเป็นสินค้านำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ คาดว่าการจัดทำแผนจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป