xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินสุวรรณภูมิยกเว้นค่าบริการจอดรถช่วงวันหยุดยาว 10 - 14 ส.ค.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สาย A ที่วิ่งให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3  และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C และสิ้นสุดระยะทางที่ศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย