xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 2 อดีต ผอ.พศ.ทุจริตเงินทอนวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวก รวม 4 คน ร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโครงการอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ปี 2556 จากกรณีอนุมัติเงินสนับสนุนวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เป็นการโอนเงินผ่านบัญชีของวัดพระพุทธบาทตากผ้า ตามคำร้องขอจากพระสุทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กฯ

นายวรวิทย์ กล่าวว่า พศ.โอนเงินให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งละ 3 ล้านบาท รวม 6 ล้านบาท จากนั้น เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้โอนเงินไปยังบัญชีพระสุทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งละ 2,899,970 บาท รวมทั้งสิ้น 5,799,940 บาท ส่วนเงินที่เหลือกว่า 200,000 บาท เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กฯ แจ้งว่าบริจาคให้กับวัดพระพุทธบาทตากผ้า

ทั้งนี้ การอนุมัติงบประมาณดังกล่าวไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของ พศ.ที่ไม่สามารถโอนเงินให้วัดที่อยู่ต่างประเทศได้ รวมถึงจัดทำงานการประชุมเพื่อขอรับเงินสนับสนุนอันเป็นเท็จ ดังนั้น ป.ป.ช.มีมติชี้มูล นายนพรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความผิดทางอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และผิดวินัยร้ายแรง

ส่วนนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายเฉลิมพล มีศิลารัตน์ ผอ.กองพุทธศาสนสถาน และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ มีความผิดอาญา และวินัยร้ายแรง รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของนายนพรัตน์ ขณะที่พระสุทธิพงศ์ไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันทุจริตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปี 2558 วงเงิน 24 ล้านบาท ในจังหวัดลำปาง 5 วัด และจังหวัดแพร่ 1 วัด จากกรณีพระศิวโรจน์เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ จ.ลำปาง ได้ติดต่อนางณัฐฐาวดี ตันตยาวิสาสุทธิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนสถาน เพื่อของบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดประจำปี 2558

จากนั้น นางณัฐฐาวดี ได้แจ้งไปยัง น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.กองพุทธศาสนสถาน โดย น.ส.ประนอม ได้แจ้งเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนว่า จะต้องโอนเงินคืนกลับมาร้อยละ 70-80 ซึ่งพระศิวโรจน์ ยอมรับเงื่อนไข และได้แจ้งชื่อวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนรวม 6 วัด ประกอบด้วย วัดบ้านอ้อ วัดวัฒนาราม วัดอุมลอง วัดทุ่งต๋ำ วัดหาดปู่ด้าย จ.ลำปาง และวัดศรีบุญนำ จ.แพร่

หลังจากนั้น นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. ได้อนุมัติงบให้วัดละ 4 ล้านบาท เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว 6 วัดดังกล่าวได้โอนเงินกลับเข้าบัญชีของนางณัฐฐาวดี พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ และ น.ส.อุบล ดิษฐ์ด้วง รวม 17,800,000 บาท ทำให้วัดได้รับเงิน 700,000-900,000 บาท ซึ่งรายชื่อของพระครูวิสุทธิวัฒนกิจ และ น.ส.อุบล เป็นการขอใช้บัญชีเงินฝากตามคำสั่งของ น.ส.ประนอม เมื่อได้รับเงินแล้ว นางณัฐฐาวดีได้ถอนเงินออกจากบัญชี เพื่อนำไปให้ น.ส.ประนอม

ดังนั้น ป.ป.ช.จึงมีมติชี้มูลความผิดนายพนม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ. น.ส.ประนอม และนายวสวัตติ์ มีความผิดทางอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 และวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนนางณัฐฐาวดี มีความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรง รวมถึง มีความผิดฐานสนับสนุนนายพนม ขณะที่นายศิวโรจน์ ปิยรัตน์เสรี หรือพระศิวโรจน์ และ น.ส.อุบล มีมูลความผิดทางอาญา โดย ป.ป.ช.มีความเห็นส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาต่อไป

ทั้งนี้ คดีทุจริตเงินทอนวัดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช.มีทั้งหมด 81 เรื่อง โดยพิจารณาแล้วเสร็จ 19 เรื่อง อยู่ระหว่างการไต่สวน 17 เรื่อง อีก 44 เรื่องอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง