xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ" เปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเชิญชวนให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันเขียนความดีที่จะกระทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงในใบไม้แห่งความดี แล้วนำไปติดไว้บนต้นไม้แห่งความดีโดยทั่วกัน เป็นสัญลักษณ์ หรือเป้าหมายที่จะดำเนินการสานต่อพลังแห่งความดี รู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...