xs
sm
md
lg

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระราชทานพวงดอกไม้สดสักการะเทสกเจดีย์ จ.สกลนคร

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineวันนี้ (23 ก.ค.61) เวลา 08.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพวงดอกไม้สด นำไปถวายสักการะเทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) ที่วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เทสกเจดีย์ ดำริทำการก่อสร้างโดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ ลานหินวัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม บนสันเขาภูพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าหลวงปู่เทสก์เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทสก์ ยังมีชีวิตอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จที่วัดถ้ำขาม เพื่อสนทนาธรรมกับหลวงปู่เทสก์อยู่เป็นประจำ โดยเทสกเจดีย์แห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์จตุรมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยา ภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริด หลวงปู่เทสก์เทสรังสี และเครื่องอัฐิบริขาร ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี