xs
sm
md
lg

เขื่อนวชิราลงกรณปรับเพิ่มระบายน้ำ เตือน ปชช.ท้ายน้ำขยับขึ้นที่สูง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณที่รับได้ประมาณ 8,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันน้ำมีประมาณ 6,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักได้อีกประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน จะมีน้ำฝนเข้าเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน เป็นประจำทุกปี ทางเขื่อนมีแผนการเก็บกักระบายน้ำทั้งปี โดยให้บริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ และตามกรมชลประทานร้องขอและภัยแล้งที่ต้องเก็บกักน้ำ เป็นการบริหารน้ำให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดอุทกภัยกับประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำได้ ซึ่งการที่เขื่อนวชิราลงกรณขอปรับการระบายน้ำจากวันละ18 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม ถือว่าเป็นการระบายน้ำที่ปกติ และทางเขื่อนมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำตลอดเวลา เมื่อมีการระบายน้ำแล้ว เป็นไปตามแผนหรือป่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ อ.ไทรโยค และ อ.เมืองให้ขยับอยู่ในจุดที่สูงขึ้น