xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2561

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน (ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก) พร้อมปล่อยขบวนเรือจำนวน 6 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายตลอดเขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การประกาศดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน (ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก) ครอบคลุมบางส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ พื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม ของทุกปี และพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือ วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน ของทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำมิให้ถูกจับหรือถูกทำลายก่อนวันอันควร โดยในปีนี้ กรมประมงได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่เพื่อนำมาบังคับใช้ในช่วงฤดูปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงได้รับทราบ และจะได้ทำการประมงได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...