xs
sm
md
lg

บอร์ดนม ร.ร.ตัดสิทธิไทยมิลค์ 25% ให้โควตาสหกรณ์ปากช่องกับมวกเหล็กส่งนมแทน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2561 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และรัฐวิสาหกิจ โดยมีการสอบสวนดำเนินการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนที่มีปัญหา ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ สำนักงานอาหารและยา(อย.)และอสค. และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ข้อสรุปว่าตัดสิทธิสหกรณ์โคนมไทยมิลค์  25% กรณีเกิดปัญหาคุณภาพนมไม่ได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนไผทอุมศึกษา โดยให้สหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็กส่งแทน