xs
xsm
sm
md
lg

มทภ.4 รับสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระราชินีใน ร.9 เร่งจรรโลงพุทธศาสนา จชต.

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineวานนี้ (2 มิ.ย.) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 แถลงแผนการจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายลอบยิง ลอบวางระเบิด ลอบวางเพลิง การก่อกวน ตลอดจนการบ่อนทำลายเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ราษฎรไทยพุทธ และราษฎรไทยมุสลิม ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ จึงถวายฎีกาต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรง อาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากนอกพื้นที่ไปจำพรรษาในวัดที่ขาดแคลน ปัญหาการไม่มีพุทธศาสนิกชนรับเป็นเจ้าภาพถวายกฐินและผ้าป่า ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้ดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด พยายามให้พระสงฆ์ไม่ลาสิกขาบท สามารถประกอบศาสนกิจสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนเพื่อจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับสนองตามพระราชเสาวนีย์ โดยการใช้ศักยภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ของส่วนราชการและราษฎร ประสานงานบูรณาการร่วมกัน ในงานสำคัญ 2 งาน คือการรณรงค์หาพระสงฆ์มาจำพรรษาให้กับวัดที่ขาดแคลน การจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทอดผ้าป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธไม่ให้สูญหายไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...