xs
sm
md
lg

รมว.วิทย์หวังงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ กระตุ้นการเรียนรู้แก่เยาวชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค" ปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค ว่า จะเริ่มจากภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-10 มิถุนายน ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 13-19 มิถุนายน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 11-17 กรกฎาคม และภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18-24 สิงหาคม เพื่อหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน ผ่านงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ทั่วประเทศ