xs
sm
md
lg

รมว.คค.เบรก"เจ๊เกียว"ไม่ให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร แนะใช้ บี20 แทน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสาร ยื่นข้อเรียกร้องขอให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร เนื่องจากราคาน้ำมันมีปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ว่า ได้ระงับข้อเรียกร้องของสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสาร ที่ขอขึ้นค่าโดยสาร 10 สตางค์ต่อกิโลเมตร โดยแนะนำว่า ให้ใช้ไบโอดีเซลบี 20 ทดแทน ดีเซล ซึ่งราคาจะถูกกว่า 3 บาทต่อลิตร