xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 13-22 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีนับถึงวันสมัคร มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8328 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...